Blogger tarafından desteklenmektedir.

18 Haziran 2015 PerşembeDevamını Oku

25 Nisan 2014 Cuma

Şeyhim Mehmet babanın k.s.

Şeyhim Mehmet babanın

Şeyhimin yollarında,
Toz olsam kapısında.
Beklesem eşiğinde,
Şeyhim Mehmet babanın.

Çıksam semaya baksam.
Hu diye sayha atsam.
Eteğine yapışsam.
Şeyhim Mehmet babanın.

Sürme diye sürerim,
Şifa bilir içerim.
Zehir olsa elinden,
Şeyhim Mehmet babanın.

Himmetin bize candır.
Ruha gıda şifadır.
Kalbe abı hayattır.
Şeyhim Mehmet babanın.

Asi nefsim sızlandı.
İbadete nazlandı.
Himmetiyle uslandı.
Şeyhim Mehmet babanın.

Dünyanın merkezinde,
Bağlum’un tepesinde.
Arşa yükselir nuru,
Şeyhim Mehmet babanın.

Ayağının tozuna,
Can kurban bir sacına.
Şahin bekler camında
Şeyhim Mehmet babanın.

Şeyhimin kapısında
Nur saçar yapısında
Muhammed arzusunda
Şeyhim Mehmet babanın.

Veren Hu alan  Allah
Nefsim anlamaz Billah
Kıl hizmetini Vallah
Şeyhim Mehmet babanın.

Kalbim dese bir Allah
Ruhum şahit kılarak
Yardan serden geçerek
Şeyhim Mehmet babanın.

Bağdat gibi ili var
Geylani gibi piri
Evliyalar Sultanı
Şeyhim Mehmet babanın.

Evladı Kutbu zaman
Hacı Mustafa Hayri
Sevin dedi Mehmed’i
Şeyhi Mehmet babanın.

Makamı nerelerde
Görünmez bu Kıtmir’e
Sürebilsem tozuna
Şeyhim Mehmet babanın.

Kadrini bilemedim
Sözümü tutamadım
Affeyle hatalarım
Müridi Hayri babanın

Bizlere himmet eyle,
Himmetin daim eyle.
Göynüklüyü af eyle
Kapına kabul eyle.

25 Nisan 2014 Ankara
Devamını Oku

21 Mart 2014 Cuma

Hz.Ali'nin (k.s.) Kutlu Ve Bereketli Doğumu

Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn ʿAbd Allâh ibn ʿAbd’ûl-Muttâlib (sağ) ve Ali (sol) ismi tek bir kelimede yazılmış.
Hz.Ali'nin (k.s.) Kutlu Ve Bereketli Doğumu

Hz. Ali (k.s.) Beni Haşim kabilesinin büyüğü, Hz. Peygamber(sav.)’ın amcası Ebu Talip’in oğludur.

Hz. Ali (k.s.) Bi’setten 10 yıl önce dünyaya gelmiştir.6 yaşındayken Peygamberin isteği üzerine, babasının yanından ayrılarak Peygamberin evinde yaşamaya başlamış böylece bizzat Peygamberin eğitimi altına girmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Peygamberliğe seçildikten sonra ona ilk iman eden kişi Hz. Ali  (k.s.) olmuştur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e “en yakın aşiretini uyar” (şuara:214) ayeti gereğince Hz. Resul akrabalarını toplayarak onlara “ Sizlerden kim benim bu görevimde bana yardım etmeye hazırdır ki, benim kardeşim, vasim ve aranızda halifem olsun” buyurduğunda onların arasında yalnızca Hz. Ali (k.s.) ayağa kalkarak imanını ibraz etmiş, buna müteakip Peygamber Efendimiz (s.a.v)’de mübarek elini Hz. Ali’ nin  (k.s.) omzuna koyarak “ Bu benim kardeşim, vasim ve sizin aranızdaki halifemdir; onu dinleyin, ona itaat edin” 

Buyurarak O hazretin iman etmesini kabul etmiş ve İslam dinin ilk başından itibaren kendinden sonra Hz. Ali’nin  (k.s.) geldiğini vurgulamıştır.

Böylece Hz. Ali Müslümanlar arasında ilk iman eden ve hayatı boyunca Allah’tan başkasına tapmayan ilk şahsiyet olmakla birlikte Hz. Resulullah(sav.) dan sonra İslam dinin 2.şahsiyeti olmuştur.

Hz. Ali (k.s.) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hicretine kadar devamlı onunla birlikte olmuş düşmanlarına karşı onu savunmuş,kafirlerin Allah Resulü’nü katletme kararı aldıkları hicret gecesi de Hz.Ali  (k.s.) canını feda etmek pahasına Peygamber efendimizin(sav.) in yatağında yatmıştır.
Medinede devamlı Resulullahla birlikteydi.Peygamber Efendimiz (s.a.v) hiçbir zaman gizlide ve açıkta onu kendisinden ayırmadı.Biricik sevgili kızıHz.Fatımayı zevce olarak ona münasip gördü.
Müslümanlar arasında kardeşlik akti okuttuğunda Ali‘yi (k.s.) kensine kardeşliğe layık gördü.Hz.Ali  (k.s.) Peygamber Efendimizin (s.a.v) katıldığı tüm savaşlarda hazır bulundu.Bir tek Peygamber Efendimizin (s.a.v) emri ile Medine de peygamberin yerinde kaldığı için Tebük savaşına katılmadı.

Hz.Ali hiçibir savaşta geri adım atmadı;hiçbir an düşmandan kaçmadı;hiçbir şart altında Peygamberin emrinden çıkmadı.İşte bu nedenledir ki Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in “ hiçbir an Ali Haktan ve Hak ta Ali den ayrılmaz.” Övgüsüne mazhar oldu.


Hz.Ali Efendimizin doğumu bereketi ile bütün İslam alemine özellikle ülkemize hayırlara vesile olmasını  Cenab-ı Allah’tan diler, Peygamber Efendimiz (s.a.v), Ali Efendimiz ve Ehlibeytinin muhabbetine mazhar olmayı niyaz ederiz.
Devamını Oku

19 Mart 2014 Çarşamba

Kadiriyim Kadiri


Sevgili Şeyhimiz nede güzel söylemiş.
Allah hayırlı uzun ömürler, sağlık, sıhhat ve afiyet versin.
İnşaallah.

Kadiriyim Kadiri
Cümle Tarık ilk eri
Hepsinin serveri
Kadiriyim Kadiri

Kademe hâzâ demiş
Ne de güzel söylemiş
Gerçeği telkin etmiş
Kadiriyim Kadiri

Sevgiyle yaklaş demiş
Başarı sırrı imiş
Pirimiz böyle demiş
Kadiriyim Kadiri

Hemen çağır birliğe
Tez ulaşırsın iyiliğe
Elbet sonu dirliğe
Kadiriyim Kadiri

Nazarıyla hep diri
Râh-ı rıza askeri
Gayret et kalma geri
Kadiriyim Kadiri

Zikrullahın efdalı
Yad-ı cemildir adı
Devam et de bul tadı
Kadiriyim Kadiri

Sadrın bulur salâhı
Gel analım Allah’ı
Sözüm doğru vallahı
Kadiriyim Kadiri

İnşaallah, Her iki cihan bilsin ki Kadiriyim kadiri, Elhamdulillah.
İnşallah ayağımız kayıp, düşmeyiz. Utandırıp hüsnü zanlarını boşa çıkarmayız.

Ya Mehmet baba k.s. Hazretleri!
Eğer himmet ve dua edip, kabul eder,   ettirirseniz, aynı sizin gibi sizin sünnetinize uyup taklit ediyor  "Kadiriyim Kadiri" diye ilan ediyorum.

Mürşidi Hayri baba
Sevin dedi ihvana
Sultanım Mehmet baba
Kadiriyim kadiri

Yolun Muhammed yolu
Gavsı Azamın kolu
Ahir zaman sultanı
Kadiriyim kadiri

Kutbu zamansın bize
Yüce devlet ümmete
Rehberimiz kabirde
Kadiriyim kadiri

Affet hatalarımı
Feyizle doldur sadrı[i]
Şükür buldum ya seni
Kadiriyim kadiri

Habibin sevgilisi
Pirlerin sonuncusu
O Muhammedîn nuru
Kadiriyim kadiri

Sancağın dalgalanır
Müridan[ii] gölgelenir
Hüdailer nurlanır
Kadiriyim kadiri

Ulaştır Muhammed’e
Habibullah Ahmed’e
Muhabbetullah ile
Kadiriyim kadiri

O ayağın tozuna
Nasip eyle kuluna
Huzuru Ravzasına
Kadiriyim kadiri

Göynüklü günahkârım
Sensin benim didarım[iii]
İki cihan sultanım
Kadiriyim kadiri
 


[i] Sadr:
1.       Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
2.       Kalb, göğüs, ön.
3.       Meclisin önü ve en muteber yeri. Reisin oturduğu yer.
4.       Rücu.
5.       Bir aruz kalıbı.
6.       Baş, reis, başkan.
7.       Oturulacak yerlerin en iyisi.
[ii] Müridan:
1.       Müridler
[iii] Didar:
1.       Mülâkat, görüş.
2.       Görünme.
3.       Yüz. Çehre.
4.       Görüş kuvveti, göz.
5.       Açık, meydanda.
Devamını Oku

27 Şubat 2014 Perşembe

" HİLAFETNAME "


Eûzubillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

http://halisaveseckinleri.com/ sitesi yayın hayatına Mehmet baba k.s. Hazretleri Hilafetnamesi ile başladı. 

Mehmet baba k.s. Hazretleri hakkında profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan sitenin ihvanlarımız tarafından düzenli ziyaret edilip, takip etmelerini Allah rızası için istirham ediyoruz. 


Mehmet baba k.s. Hazretleri Hilafetnamenin internette paylaşılmasına müsaade etmekle beraber gerekli hürmetin gösterilmesi gerektiğini hatırlattı. Siz ziyaretçilerimizden bu konuya azami özen göstermenizi rica ediyoruz.

Hilafetnamenin alt kısmında ki bilgiler şu şekildedir.

"bize vekaleten Kırşehirli Mehmed Albayrak 
Tarikatı Aliyeyi Kadriye'den
ders tarif etmeğe, halakai zikir yaptırmağa, halkı ikaz ve irşada mezuniyet ve hilafet verildiğine dair işbu
vesika kendisine i'ta kılındı."

ita kılındı : verildi, ihsan edildi, bahşedildi" anlamındadır, ع üzerinde cezm olmasına rağmen dilin kolaylığı için ita şeklinde kullanılıyor.

Hayri Babanın  mührü şerifi  
"Tarikatrı Aliyeyi Kadriye Meşayihinden Hadimül Fukara
Eş Şeyh Es Seyyid Hacı Mustafa Hayri Baba Malatyavi

Şahit Hafız Yaşar                Şahit Mustafa Soydaş"


Ayrıntılı bilgi için ...
Devamını Oku

2 Şubat 2014 Pazar

Destur Ya Pir!

اصلاة والسلام عليك ىا رسول الله

اصلاة والسلام عليك ىا حبىب الله

اصلاة والسلام عليك ىا سىدالاولىن والاخرىن

اصلاة والسلام عليك ىا أهل البيت

اصلاة والسلام عليك ىا عبد القادرگیلانی

اصلاة والسلام عليك ىا خىرى بابا

اصلاة والسلام عليك ىا محمد بابا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

“Ya Rabbi! Arifler, en halis ve içten kullukları ile Sana yöneldiler.

Salihler, başka değil, ancak Sen’in lütfunla kurtuluşa erdiler.

Pür kusur kulların da, dalalet vadilerinin karanlıklarından ancak Sen’in engin mağfiretin ile çıkabildiler.

Ey bağışlaması güzellerden güzel Sultanim! Günahlar içimi yaktı, affının serinliğini kalbime duyur, ruhumu marifetinin halaveti ile doyur. Böyle bir iltifata liyakatim yoksa Sen’in merhamet ve mağfiret deryaların sonsuz. Benim liyakatsizliğime göre değil, Sen’in büyüklüğüne göre muamele buyur.

Allah'ım, güzellerden güzel isimlerin, yücelerden yüce sıfatların, noksansız ve tastamam kelimelerin aşkına; seçkin peygamberlerine indirdiği kitapların ve Kur’an-ı Kerimin hatırına; kulum ve Resulüm diyerek şereflendirdiğin, bizim Efendimiz Sen'in de Habibin Hz. Muhammed Mustafa s.a.v.'in yüzü suyu hürmetine Sen'den diliyor ve dileniyoruz.

Ey ululardan ulu, ey peygamberlere kitap indiren, kulların hesaplarını gören, dualara icabet eden Rabbimiz! Ey merhameti sonsuz Rahman Rahim!

Ey kullarına şah damarlarından daha yakın, ey düşkün ve naçarların feryad ü figanlarına cevap veren Sultanlar Sultanı, ey şefkati nihayetsiz, ey lütufları namütenahi, ey azamet ve kerem sahibi! Ey hayatın kaynağı Hayy, ey kendinden var olan ve her şey kedisiyle kaim olan Kayyum!”

Abdulkadir Geylani Hz. k.s.
Devamını Oku

29 Ocak 2014 Çarşamba

Senin Ravzan Güzel Kokar


اصلاة والسلام عليك ىا رسول الله
اصلاة والسلام عليك ىا حبىب الله
اصلاة والسلام عليك ىا سىدالاولىن والاخرىن

اصلاة والسلام عليك ىا محمد بابا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهSenin Ravzan Güzel Kokar

Kara yüzüm süregelsem,
Sana canım verebilsem,
Nur cemalin görebilsem,
Ya Muhammed , ey can Ahmed.
***
Senin ravzan güzel kokar,
Hasretin bağrımı yakar,
Senin tenin güzel kokar,
Hasretin bağrımı yakar,
Gözyaşlarım çağlar akar,
Ya Muhammed , ey can Ahmed.
***
Peygambersin ahir zaman,
Mahşer günü eyle aman,
Seni bilen bulur iman,
Ya Muhammed , ey can Ahmed.
***
Senin ravzan güzel kokar,
Hasretin bağrımı yakar,
Senin tenin güzel kokar,
Hasretin bağrımı yakar,
Gözyaşlarım çağlar akar,
Ya Muhammed , ey can Ahmed.
***
Eşiğine yüzüm sürsem,
Arzuhalim diyebilsem,
Nur elinden öpebilsem,
Ya Muhammed , ey can Ahmed.
***
Senin ravzan güzel kokar,
Hasretin bağrımı yakar,
Senin tenin güzel kokar,
Hasretin bağrımı yakar,
Gözyaşlarım çağlar akar,
Ya Muhammed , ey can Ahmed.
Devamını Oku

Yukarı git